نقاشی

جدایی

تحلیل نقاشی «جدایی» نمایش ازدست‌رفتن ابژه‌ی عشق است. اما چند روایت می‌توان از نقاشی داشت ازجمله سوگواری، ملانکولیا، و خودشیفتگی منفی.

بیشتر بخوانید

علم و خیریه

تحلیل نقاشی «علم و خیریه» نمایشی از اهمیت جستجوگری برای ابژه درکنار حضور درهم تنیده رانه مرگ و زندگی می‌باشد.

بیشتر بخوانید

جاده‌ای به دریاچه کرنبری

تحلیل نقاشی «جاده‌ای به دریاچه کرنبری» روایت بازگشت محتوای سرکوب‌شده به سطح خودآگاهی است درحالیکه ایگو وقوع این جریان پنهانی را شناسایی می‌کند.

بیشتر بخوانید

در مقابل دیوار

تحلیل نقاشی «در مقابل دیوار» به بیماری هیستری تبدیلی می پردازد که در آن ایده‌ای سرکوب می‌شود و انرژی لیبیدوی آن در عضو بدنی تخلیه می‌شود.

بیشتر بخوانید

پادشاه قارچ

تحلیل نقاشی «پادشاه قارچ» به بررسی مفاهیم همانندسازی، درونی‌سازی و بلعیدن در روانکاوی و کارکرد آن در ملانکولیا و رابطه ایگو با اید می‌پردازد.

بیشتر بخوانید

مشروب‌خور افسنطین

تحلیل نقاشی «مشروب‌خور افسنطین» به موضوع پیامد نقص در نقش نگه‌داشتن (Holding) مادر در رابطه با نوزاد می‌پردازد.

بیشتر بخوانید

مهمانی قایق‌سواری

تحلیل نقاشی «مهمانی قایق‌سواری» به بررسی نقش پدر در ساختار روان کودک در دیدگاه ژاک لاکان می‌پردازد و سه تعریف از پدر را شرح می‌دهد.

بیشتر بخوانید

درمانگر

تحلیل نقاشی «درمانگر» به مفهوم واکنش منفی درمانی می‌پردازد که فروید آن را یکی از سخت‌ترین مقاومت‌ها در مسیر درمان مطرح می‌نماید.

بیشتر بخوانید

در ۸۴

تحلیل نقاشی «در ۸۴» به مفهوم دونیمه‌سازی و به‌طور خاص دونیمه‌سازی ایگو می‌پردازد که فروید در کارهای آخرش به آن بیشتر پرداخته است.

بیشتر بخوانید

شماره ۱ (قرمز و آبی رویال)

تحلیل نقاشی «شماره ۱ – قرمز و آبی رویال) به موضوع تجربه هیجانی می‌پردازد. ویلفرد بیون تجربه هیجانی را به عنوان آنچه برای تفکرکردن لازم است مطرح می‌کند.

بیشتر بخوانید
1 2