آسیب شناسی

شکل‌گیری هویت تراجنسیتی (transgender)

پژوهشگران و متخصصین گمان می‌کنند، تراجنسیتی ریشه زیست شناختی داشته باشد. در مورد شکل گیری هویت تراجنسیتی در این مطلب بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

آسیب شناسی انواع ترس

در اینجا با آسیب شناسی انواع ترسها آشنا میشوید از جمله ترس از فروپاشی روانی، ترس از تنهایی، ترس از مرگ، و ترس از موفقیت که برگزیده ای از کتاب سلمان اختر است

بیشتر بخوانید

آسیب شناسی شخصیت وسواسی-جبری

هیجانات محدود و کنترل شده، و منطقی بودن بیش از حد از نشانه‌های اصلی اختلال شخصیت وسواسی-جبری است.آنها به قواعد، نظم، و برنامه‌ریزی بیش‌ازحد توجه می‌کنند.

بیشتر بخوانید

آسیب شناسی شخصیت اجتنابی

در اختلال شخصیت اجتنابی فرد احساس حقارت و ناکافی بودن دارد و اغلب به دلیل ترس از طرد شدن تنهایی را بر اتصال با دیگران ترجیح می‌دهد.

بیشتر بخوانید

آسیب شناسی شخصیت هیستریونیک-هیستریک

اشتغال خاطر با جنسیت، رابطه جنسی و رابطه با قدرت مشخصه اصلی اختلال شخصیت هیستریک-هیستریونیک است.به‌طور ناهشیار، جنسیت خود را ضعیف، ناقص تلقی می‌کنند

بیشتر بخوانید

آسیب شناسی شخصیت پارانوئید

اختلال شخصیت پارانوئید عموما با الگوی با دوام بی‌اعتمادی و سوءظن به دیگران مشخص می‌شود. فرد مبتلا بر این باور است که انگیزه‌ دیگران مشکوک یا شیطانی هستند.

بیشتر بخوانید

آیا اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری یک اختلال است؟

اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری، الگویی از رفتارهای مربوط به بازی کردن است، که فرد در کنترل آن مشکل دارد و نمی‌تواند از شدت آن بکاهد.

بیشتر بخوانید

اعتیاد به پورنوگرافی

پورنوگرافی نیز بر ظرفیت روانی فرد در فانتزی کردن و تصور کردن تاثیر می‌گذارد. احتمال این خطر وجود دارد که تصاویر خارجی به تدریج جای فانتزی‌ها را بگیرند

بیشتر بخوانید

اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی

خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به صورت عادتی از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند، که می‌تواند بر سایر جنبه‌های زندگی آنها اثر منفی داشته و حتی خطرناک باشد

بیشتر بخوانید

چگونه افراد معتاد به ورزش، شبیه معتادین به مواد هستند؟

اعتیاد به ورزش به نظر متناقض می‌رسد، زیرا ما معمولا "اعتیاد" را برای چیزهایی که واضحا برای ما بد هستند.اعتیاد به ورزش، نشانه‌های مشترکی با سایر اعتیاد دارد.

بیشتر بخوانید
1 2 3 5