نقاشی

چای با من و او

تحلیل نقاشی «چای با من و او» به بررسی رابطه دو شخصیت زن زیباروی و مرد گرگ-چهره می‌پردازد. مفهوم بی‌رحمی نوزاد که وینیکات مطرح می‌کند در این نقاشی مورد استفاده قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید

بعد از

تحلیل نقاشی «بعد از» به بررسی رابطه دو سوژه در تصویر می‌پردازد و زوایایی از مفهوم «مادر مرده» از آندره گرین در رابطه بین آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید

آینه کاذب

تجربه ما از تماشای این نقاشی شبیه به تجربه نوزاد در مرحله‌ای است که در ادغام با مادر است؛ زمانی که برای نوزاد چهره مادر چهره خود اوست. این چشم به مثابه آینه چشم دیگری است که دنیا از طریق آن دیده می‌شود و معنا می‌گیرد.

بیشتر بخوانید
1 2