مفاهیم روان‌شناختی

ترس و فوبیا

ترسی که تسکین پیدا نکرده باشد، یا برای مدت طولانی‌ای ادامه پیدا کرده باشد، می‌تواند به ناراحتی‌های مرتبط با استرس و اضطراب مزمن تبدیل شود

بیشتر بخوانید

سه شکل مازوخیسم از نظر فروید

زیگموند فروید در کتاب کودکی را می‌زنند سه شکل از مازوخیسم را معرفی میکند: مازوخیسم زنانه، مازوخیسم شهوت‌زا، و مازوخیسم اخلاقی

بیشتر بخوانید

مفهوم روانشناختی شخصیت و اختلال شخصیت

شخصیت سبب یکتایی افراد می‌شود. هر شخصی الگوی خاص و ماندگاری از صفات را دارد که توسط آن با سایرین و جهان پیرامون خود تعامل می‌کند.

بیشتر بخوانید

اعتیاد (وابستگی) چیست؟

اعتیاد یک وضعیت پیچیده و یک اختلال روانی است که به صورت استفاده اجبارگونه از مواد یا پرداختن به یک فعالیت‌ اعتیادآور نمود پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید

تنها بودن در حضور دیگری

ظرفیت تنها بودن، یعنی تنها بودن در حضور دیگری، خلوتی است که نه انزوای دفاعی جداکنندۀ ما از دنیای متخاصم است و نه از جنس بی‌عاری، ترک دنیا، یا خودویرانی است

بیشتر بخوانید

چگونه به احساس دغدغه‌مندی می‌رسیم؟

اصطلاح دغدغه‌مندی برای توصیف مثبت همان پدیده ای استفاده می شود که واژه گناه در توصیف منفی آن به کار می رود. دغدغه‌مندی به احساس مسئولیت فرد اشاره دارد

بیشتر بخوانید

مدیر شخصیت ما چه کارهایی می‌کند؟

دوازده کارکرد ایگو از نظر بلک در اینجا توضیح داده شده است. از جمله آنها تنظیم عواطف و تکانه‌ها، روابط ابژه، فرآیندهای فکری، واپس‌روی سازگارانه می باشد

بیشتر بخوانید

هیجانات چه هستند؟

هیچ جنبه‌ای از زندگی ذهنی ما به اندازۀ هیجانات اهمیت ندارد. هیجانات پدیده‌های چندوجهی و نوعی پاسخ فیزیولوژیکی هستند که بدن را برای سازگاری آماده می‌کنند.

بیشتر بخوانید

سازمان شخصیت

کرنبرگ اصطلاح "سازمان شخصیت" را برای مشخص کردن شدت اختلال‌های روانی ارائه داد. او سه سطح برای سازمان شخصیت که از سالم تا به شدت بیمار را نشان می‌دهند

بیشتر بخوانید

فردیت در مقابل آمیختگی

افرادی که وجود آنها وابسته به یک دیگری است و جمله اگر تو نباشی من نیز می‌میرم را به واقع زندگی می‌کنند دچار آمیختگی رون‌شناختی هستند و به فردیت نرسیده‌اند

بیشتر بخوانید
1 2