پیش آگهی افراد مبتلا به اختلال شخصیت هیستریک-هیستریونیک نسبتا مطلوب است و آن‌ها به طور معمول در محل کار و حوزه های فعالیت خود عملکرد مطلوبی دارند. این افراد معمولا از مهارت‌های اجتماعی مطلوبی برخوردارند که البته گاهی از این مهارت‌ها برای مقاصد دست‌کاری کننده و توجه جویی سوءاستفاده می‌کنند .اما مساله واقعی در روبط بین فردی آن‌ها با دیگران نهفته است. بنابراین، درمان این افراد بر بهبود و مدیریت واکنش‌ها و انتظارات هیجانی آنان متمرکز است. درمان به آن‌ها کمک می کند تا شیوه‌های سالم برای مقابله با احساساتشان و استراتژی‌های موثر برای رفتارهای ناسازگارشان را بیابند و روابط محکم‌تری با دیگران برقرار کنند. آن‌ها از طریق درمان می‌توانند رفتارهای توجه جویانه خود را درک کرده و شیوه‌های اصیل‌تر برقراری ارتباط را تمرین کنند.

افراد با پویش‌های شخصیت هیستریک-هیستریونیک می‌توانند از جنبه‌های رابطه‌ای و تفسیری روان درمانی بهره ببرند. رابطه درمانی نوع دیگری از رابطه را مهیا می‌کند که در آن درمانگر با جسنیت برتر نه اغواکننده و نه اغوا شونده است و درمانگر با جنسیت کم ارزش تر نه رقابت کننده، نه فاقد قدرت و بی تاثیر است. بیماران با سازماندهی نوروتیک به خوبی به جنبه‌های تفسیری و بینش دهنده درمان پاسخ می‌دهند. درمان بیماران مبتلا به اختلال شخصیت هیستریک-هیستریونیک با پویش‌های مرزی به مدیریت مرزها، رویارو کردن بیمار با اعمال تخرب کننده خویش و آموزش روانی صریح نیازمند است.

باید توجه داشت که درمان اختلال شخصیت هیستریک-هیستریونیک اگرچه می‌تواند موفقیت آمیز باشد اما اغلب چالش انگیز است، چراکه بیماران ممکن است در ابراز علائم و توانایی عملکردی خود اغراق کنند. همچنین اغلب از لحاظ هیجانی ضعیف هستند و مرزهای رفتاری تعیین شده از سوی درمانگر را به چالش می‌کشند. این بیماران معمولا سعی در افسون کردن و اسیر کردن درمانگر غیر همجنس و یا آزار دادن درمانگر هم جنس دارند. اما در نهایت با پیشرفت درمان بیماران مبتلا به این اختلال شخصیتی می‌توانند بر رفتارها و واکنش‌های هیجانی خود را تا سطح قابل قبولی کنترل یابند.

منابع:

۵ Myths About Histrionic Personality Disorder. (n.d.). Retrieved from The Recovery Village: https://www.therecoveryvillage.com/mental-health/histrionic-personality-disorder/related/hpd-myths/

Are Those with Histrionic Personality Disorder at Greater Risk for Substance Abuse? (n.d.). Retrieved from American Addiction Centers: https://americanaddictioncenters.org/personality-disorders/histrionic

Histrionic Personality Disorder. (n.d.). Retrieved from Psychology Today: https://www.psychologytoday.com/us/conditions/histrionic-personality-disorder

Lingiardi, V., & McWilliams, N. (۲۰۱۷). Psychodynamic diagnostic manual: PDM-2. Guilford Publications.